lek na Alzheimera

Alzheimer: poznaj etapy rozwoju choroby oraz nowy lek.

Choroba Alzheimera to prawdziwa plaga naszych czasów. Z roku na rok zapadają na nią coraz młodsze osoby. Na szczęście ramię w ramię z rozprzestrzenianiem się tego schorzenia wśród coraz młodszych, idą nowe rozwiązania medyczne i farmakologiczne, aby zahamować postęp i dokuczliwość tej dolegliwości. A dzisiaj opowiemy Ci o tym, jak szybko postępuje choroba Alzheimera, w jakich etapach oraz sposobach nowoczesnych sposobach leczenia.

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to schorzenie mózgu, które powoli niszczy pamięć i umiejętność myślenia, a w końcu zdolność do wykonywania najprostszych czynności. U większości osób cierpiących na tę chorobę pierwsze objawy pojawiają się około sześćdziesiątego roku życia. Wczesna postać choroby Alzheimera występuje pomiędzy 30. a 60. rokiem życia i jest bardzo rzadka. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji wśród starszych osób dorosłych.

Choroba Alzheimera ma tendencję do powolnego rozwoju i stopniowo pogarsza się w ciągu kilku lat. W końcu choroba Alzheimera dotyka większości obszarów mózgu. Schorzenie to może mieć wpływ na funkcje pamięciowe, myślenie, osąd, język, rozwiązywanie problemów, osobowość i zdolności ruchowe.

lek na Alzheimera

Choroba Alzheimera – etapy

Zanim opowiemy Ci, jaki nowy lek na Alzheimera jest obecnie uważany za najskuteczniejszy, omówmy krótko poszczególne etapy choroby.

Przedkliniczne stadium choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera rozpoczyna się na długo przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów. Ten etap nazywany jest przedkliniczną chorobą Alzheimera i jest zwykle rozpoznawany tylko w warunkach badawczych. W tym stadium nie zauważa się objawów ani u siebie, ani otoczenia.

To stadium choroby Alzheimera może trwać przez lata, a nawet dekady. Mimo że pacjent nie zauważa żadnych zmian, nowe technologie obrazowania umożliwiają obecnie identyfikację złogów białka zwanego amyloidem-beta, które jest charakterystycznym parametrem dla tej choroby.

Łagodne zaburzenia poznawcze

Osoby z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi doświadczają łagodnych zmian w pamięci i zdolności myślenia. Zmiany te nie są jeszcze na tyle znaczące, aby wpływać na pracę lub relacje z ludźmi. Osoby w tym stadium mogą mieć luki w pamięci, jeśli chodzi o informacje, które zwykle łatwo zapamiętać, takie jak rozmowy, ostatnie wydarzenia lub spotkania.

Osoby z zaburzeniami poznawczymi mogą mieć również problemy z oceną ilości czasu potrzebnego na wykonanie zadania lub prawidłową oceną liczby lub kolejności kroków potrzebnych do wykonania zadania, co może utrudniać podejmowanie rozsądnych decyzji.

choroba Alzheimera etapy

Łagodna demencja spowodowana chorobą Alzheimera

Choroba Alzheimera jest często diagnozowana w stadium łagodnego otępienia, kiedy staje się jasne dla rodziny i lekarzy, że dana osoba ma znaczne problemy z pamięcią i myśleniem, które mają wpływ na codzienne życie.

Symptomy:

  • Utrata pamięci odnośnie do niedawnych wydarzeń – trudność w zapamiętywaniu nowo poznanych informacji i zadawanie w kółko tych samych pytań.
  • Trudności z rozwiązywaniem problemów, wykonywaniem złożonych zadań i wydawaniem trafnych sądów.
  • Zmiany w osobowości – chorzy mogą stać się przytłumieni, wycofani lub wykazywać niecharakterystyczną drażliwość lub złość.
  • Trudności w organizowaniu i wyrażaniu myśli.
  • Gubienie się lub gubienie rzeczy.

Umiarkowana demencja spowodowana chorobą Alzheimera

Podczas umiarkowanego stadium demencji w chorobie Alzheimera, ludzie stają się bardziej zdezorientowani i zapominalscy i zaczynają potrzebować więcej pomocy w codziennych czynnościach i samoopiece. Osoby w umiarkowanym stadium demencji choroby Alzheimera mogą przejawiać coraz gorszą zdolność oceny sytuacji i pogłębiającą się dezorientację, mylić członków rodziny lub bliskich przyjaciół ze sobą lub mylić obcych z rodziną, błądzić i ulegać znacznym zmianom w osobowości i zachowaniu.

Ciężkie otępienie z powodu choroby Alzheimera

W późnym stadium choroby, zwanym ciężkim otępieniem spowodowanym chorobą Alzheimera, funkcje umysłowe ulegają dalszemu pogorszeniu, a choroba ma coraz większy wpływ na zdolności ruchowe i fizyczne. W późnym stadium ciężkiej demencji, chorzy na ogół tracą zdolność do spójnego komunikowania się, wymagają codziennej pomocy przy pielęgnacji osobistej i doświadczają pogorszenia sprawności fizycznej.

Jak szybko postępuje choroba Alzheimera?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak szybko postępuje choroba Alzheimera. Każdy przypadek jest inny. Wiele zależy od aktywności umysłowej seniora oraz stadium zdiagnozowania przypadłości. W niektórych przypadkach choroba może stopniowo rozwijać się przez dziesięciolecia, a czasami jej tok trwa zaledwie 5-6 lat.

jak szybko postępuje choroba Alzheimera

Alzheimer: nowy lek – podstawowe informacje

W ostatnich latach na rynek wyszedł prawdziwie rewolucyjny lek na Alzheimera. Nie jest on w stanie wyleczyć tej przypadłości całkowicie, ale znacznie spowalnia jej rozwój. Lek o nazwie Lecanemab został opracowany przez firmy Eisei oraz Biogen. Lecanemab  zawiera przeciwciała monoklonalne, których rolą jest redukcja form beta-amyloidów, czyli białek odpowiedzialnych za zaburzenia poznawcze.

Alzheimer: nowy lek – skuteczność

Zgodnie z wynikami badań klinicznych leku wykazano, że w ciągu 18 miesięcy terapii tempo pogarszania się funkcji poznawczych u pacjentów przyjmujących Lecanemab spada aż o 27%.

 

Alzheimer: nowy lek – podsumowanie

Mimo że nowy lek na Alzheimera wykazuje bardzo pozytywne właściwości, to zdania na jego temat są podzielone. Część uczonych jest nastawiona do niego nad wyraz pozytywnie, ale część wskazuje, że nie odpowiada on na wszystkie potrzeby chorych. Niemniej, jak na razie nie wymyślono jeszcze lepszej alternatywy.