Pani z walizką

Czym jest zaświadczenie A1 i karta EKUZ? Najważniejsze informacje

Planujesz wyjazd za granicę np. do pracy w opiece Niemcy? Warto pomyśleć nie tylko o wysokich zarobkach, godnych warunkach pracy, ale również bezpieczeństwie. W dzisiejszym artykule dowiesz się, co to jest zaświadczenie A1 i karta EKUZ. Informacje pomogą Ci korzystać z darmowych świadczeń zdrowotnych i świadomie płacić składki społeczne.

Co to zaświadczenie A1?

Zaświadczenie A1 naprzemiennie nazywane formularzem A1 to dokument, który zdecydowanie może przydać się w wielu przypadkach, jeżeli podejmujemy pracę zarobkową poza terytorium Polski. Zaświadczenie jest potrzebne na terenie państw Unii Europejskiej, w Szwajcarii oraz EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego celem jest ustalenie państwa właściwego, w którym będą pobierane składki społeczne.

Ubezpieczenie

Istnieją różne typy zaświadczenia A1 w zależności od trybu pracy i od formy działalności np. samozatrudnienie, delegowanie pracowników polskiej firmy do świadczenia usług za granicą. Brak dokumentu poświadczonego przez ZUS skutkuje płaceniem zazwyczaj wyższych podatków, czyli obowiązujących w kraju wykonywania pracy.

Zaświadczenie A1 wskazuje, że osobę nie obowiązuje ubezpieczenie za granicą, ponieważ posiadacza formularza dotyczą wyłącznie polskie przepisy. W ten sposób do daty zawartej w dokumencie pracownik podlega ubezpieczeniu w Polsce, a nie w kraju wykonywanej aktywności zawodowej.

Krok po kroku, jak uzyskać zaświadczenie A1

Zaświadczenie A1 „o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 13.3 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004” można uzyskać przez Internet, osobiście lub pocztą.

Otrzymanie zaświadczenia uwarunkowane jest wypełnieniem poprawnie specjalnego wniosku dostępnego zarówno na stronie internetowej ZUS, jak i należytej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  • Przez Internet – zaloguj się na swój profil PUE ZUS, znajdź usługę „Złożenie dokumentu US-31” i uzupełnij formularz elektroniczny. Następnie wybierz formę odbioru dokumentu, a później potwierdź swoją tożsamość jednym z trzech sposobów: podpis elektroniczny, profil zaufany lub za pomocą bankowości.

Ubezpieczenie zdrowotne

Oczekuj na powiadomienie (sms, email) dostarczenia dokumentu i podpisz UPD, czyli Urzędowe Poświadczenie Doręczenia.

  • Osobiście – wydrukuj i uzupełnij wniosek o zaświadczenie A1. Dostarcz dokument do oddziału ZUS, najlepiej właściwego do płatnika. Na wniosku wskaż preferowaną dyspozycję odbioru. W przypadku występowania nie w swoim imieniu, a innego płatnika, nie zapomnij o upoważnieniu. Oczekuj na wniosek.
  • Pocztą – podobnie jak w powyższych przypadkach należy odnaleźć wniosek na stronie ZUS lub pobrać z placówki i prawidłowo uzupełnić. Wniosek wysyłasz (zalecany list – priorytet) do właściwiej dla płatnika jednostki ZUS. Jeżeli dokument nie będzie budził wątpliwości, zaświadczenie zostanie wygenerowane i natychmiastowo wysłane.

Szybkość wydania zaświadczenia zależy od stopnia trudności sprawy. Jeżeli wniosek będzie budził większe wątpliwości organ ma 2 miesiące czasu na rozpatrzenie pisma. W sprawach prostych, formularz wydawany jest w trybie natychmiastowym. Najczęściej dokument gotowy jest dla wnioskującego do miesiąca czasu po uzyskaniu wszystkich, niezbędnych informacji.

Należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość odwołania do sądu w przypadku odmowy wydania wniosku.

Karta EKUZ, czyli po co i dla kogo

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument przyznawany każdej osobie oddzielnie. To unijna karta potwierdzająca prawo do bezpłatnego leczenia za granicą w przypadku takiej konieczności podczas wakacji, nauki, a także pracy. EKUZ wydaje się wyłącznie osobom podlegającym i opłacającym ubezpieczenie. To darmowa karta dla wszystkich, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Obowiązuje do końca dnia pobytu za granicą i co niezwykle istotne jest ważna wyłącznie z dowodem tożsamości.

Wniosek o EKUZ można złożyć w oddziale NFZ, za pośrednictwem ePUAP lub przez Internetowe Konto Pacjenta. Czas oczekiwania na dokument to zazwyczaj 5-10 dni.

Opiekunka z starszym podopiecznym

EKUZ – gdzie poczujesz się bezpiecznie?

Zastanawiasz się nad pracą w opiece Niemcy? Zadbaj o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, dzięki której skorzystasz ze świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach. EKUZ nie obejmuje planowanego leczenia. Gdzie jeszcze obowiązuje europejskie ubezpieczenie za granicą?

Przede wszystkim w krajach UE, ale również Wielkiej Brytanii, Islandii, Szwajcarii, Norwegii i w Liechtenstein. Karta obliguje także we francuskich, hiszpańskich i portugalskich terytoriach zamorskich.

Praca w opiece Niemcy – niezbędne dokumenty

Składki społeczne oraz zdrowotne są obowiązkowe i gwarantują pomoc w przypadku chorób, wypadków, a także bezpieczeństwo socjalne w sytuacji, gdy osoba nie może utrzymać się z własnej pracy. Płacenie regularnie składek jest niezbędne, a dla wyjeżdżających do pracy za granicę często stanowi zbyt skomplikowaną – formalność.

Profesjonalne i doświadczone agencje opiekunek załatwiają dokumenty niezbędne do pracy w opiece za granicą za opiekunkę. Jako firma My Care Friend gwarantujemy ubezpieczenie zdrowotne (w formie karty EKUZ) na terenie Niemczech, a także zaświadczenie A1 i opłacone składki ZUS.