zakazy opiekunki osób starszycz

Czego opiekunce osób starszych nie wolno robić?

Zapewne wielu z was się zastanawia, czy opiekunka osób starszych musi trzymać się pewnych zasad. Oczywiście, że tak. Tak jak w każdej pracy są pewne obowiązki i zakazy. Czego opiekunce osób starszych nie wolno robić? Poniższy artykuł przybliży wam z pewnością zakres obowiązków opiekuna.

Obowiązki i zakazy opiekunki w Niemczech

Praca w opiece w Niemczech wiąże się też z pewnymi obowiązkami. Nie w każdym przypadku będą one takie same. W dużej mierze wszystko zależy od stanu zdrowia chorego. Podejmując taką pracę już na samym wstępie, dostajemy swój zakres obowiązków: co wolno nam robić, a czego nie. Bardzo istotną rzeczą jest zapoznanie się z nimi jeszcze przed wyjazdem, tak żeby później nie mieć przykrych niespodzianek. Pojawienie się opiekunki u seniora wiąże się z nowymi emocjami u niego. Dlatego też musimy przygotować się już wcześniej.

Zakres pracy opiekunki osób starszych

Obowiązki osób, pracujących w opiece w Niemczech to przede wszystkim: czynności związane z opieką nad seniorem oraz pozostałe zajęcia, dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zakres obowiązków opiekunki osób starszych

Czynności związane z opieka nad seniorem:

 • Nadzór higieną osobistą,
 • Pomoc przy ubieraniu się,
 • Kontrola przyjmowanych leków,
 • Pomoc przy jego przemieszczeniu – poruszanie się w domu lub wyjście na spacer czy miasto.

Jeśli opiekun posiada prawo jazdy, są one dużym ułatwieniem.

 • Załatwianie spraw urzędowych, wizyt na poczcie oraz w pozostałych instytucjach administracji publicznej,
 • Aktywizacja seniora.

Zadania prowadzone w zakresie gospodarstwa domowego:

 • Codzienne sprzątanie mieszkania, wynoszenie śmieci,
 • Pranie oraz prasowanie,
 • Przygotowywanie posiłków i podawanie ich choremu,
 • Robienie zakupów,
 • Opieka nad zwierzęciem domowym, jeśli jest to ujęte w zakresie obowiązków,
 • Dodatkowe obowiązki, wynikające z prowadzenia gospodarstwa domowego.

Jak widać, zakres prac opiekunki w Niemczech jest bardzo szeroki. Musimy do nich podejść profesjonalnie, tak aby ułatwić sobie kontakt z podopiecznym. Dobrze wykonywane obowiązki na pewno zagwarantują nam wspaniałą pracę na tym stanowisku. Przybliżyliśmy pokrótce zakres obowiązków opiekuna w Niemczech.

Podopieczni na spacerze

Praca w opiece nie jest łatwym zajęciem. Decydując się na nią, musimy wziąć pod uwagę wszystkie wymagania, zarówno te fizyczne, jak i psychiczne. To odpowiedzialne zajęcie dla każdego opiekuna, który oprócz obowiązków, powinien stosować się również do zakazów. Wynikają one z praw, które obowiązują w  Niemczech.

Zakazy opiekuna, decydującego się na pracę w opiece nad seniorem

Do jakich zakazów, opiekunka i opiekun powinni się stosować? Czy opiekun medyczny może robić opatrunki?.  Absolutnie nie. Zakazy, które musi wziąć pod uwagę, są związane właśnie z opieką medyczną. Nie możemy samodzielnie:

 • Decydować o ilości spożywania posiłków oraz ich zawartości. Zadaniem opiekunki jest jedynie kontrola oraz nadzór nad konsumpcją. Weźmy pod uwagę fakt, że złe odżywanie również może doprowadzić do zaburzenia czynności zdrowotnych organizmu.
 • Podawać zastrzyki oraz podłączać do kroplówki. To zadanie skierowane jest przede wszystkim do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki. Ma ono charakter medyczny, zatem osoba wykonująca te obowiązki, powinna posiadać umiejętności praktyczne oraz wiedzę i doświadczenie na ten temat. Jeśli opiekunka zdecyduje się podać zastrzyk we własnym zakresie, musi wziąć pod uwagę konsekwencje wynikające z braku odpowiednich kwalifikacji. Niestety mogą okazać się one przykre dla naszego podopiecznego, dlatego tez lepiej zrezygnować z tej czynności.
 • Zmieniać opatrunki. Opiekunka w Niemczech ma określone zadania. Bardzo często jest to praca z osobami leżącymi lub posiadającymi odleżyny. Zmiana opatrunku jest związana z czynnościami medycznymi, a zatem powinna być wykonywana przez osoby do tego uprawnione.

Seniorki podopieczne

Jak widać zakazy, które wymieniliśmy powyżej, są zdecydowanie  czynnościami medycznymi. W Niemczech takie zadania może wykonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie dokumenty, potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie w tym zakresie. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, powinniśmy niezwłocznie zawiadomić lekarza lub pielęgniarkę. Opiekunki osób starszych nie mają takich preferencji. Zatem warto pamiętać, co nam wolno, a czego nie, decydując się na prace w opiece w Niemczech.

Grupy inwalidzkie w Niemczech, uprawniające do zatrudnienia opiekunki

Opiekunki w Niemczech mają prawo wypełniać swoje obowiązki, tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy chory ma przyznane tzw. Pflegestufe. Jest to rodzaj grupy inwalidzkiej.  Stopień inwalidzki starszej osoby bądź niepełnosprawnej decyduje o udziale i pomocy dodatkowej opieki. Jak wyglądają poszczególne grupy inwalidzkie w Niemczech?:

 • Pflegestufe I – najniższy stopień uzależnienia chorego od pomocy opiekunki
 • Pflegestufe II – średni stopień uzależnienia chorego od pomocy opiekunki
 • Pflegestufe III – najwyższy stopień uzależnienia chorego od pomocy opiekunki

Posiadanie takie stopnia u osoby starszej, chcącej zatrudnić opiekunkę lub opiekuna jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, aby również pod tym kątem sprawdzić wcześniejsze informacje. Zatrudniając się u osoby, która nie ma przyznanego Pflegestufe, pracujemy nielegalnie, czyli łamiemy tamtejsze prawo.