opieka seniora niemcy

Ile wynosi Pflegegeld? Finansowanie opieki w Niemczech

Zapotrzebowanie na opiekunki osób starszych w Niemczech stale rośnie z uwagi na dynamiczne starzenie się społeczeństwa oraz coraz liczniejszej grupy osób, które potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach. W związku z tym w 2024 roku niemiecki rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i podniósł wysokość Pflegegeld, czyli dofinansowania do opiekunki. Co jeszcze się zmieniło? Zaraz wszystkiego się dowiesz.  

 

Niemiecki system opieki społecznej i zdrowotnej

 

System opieki społecznej i zdrowotnej w Niemczech cieszy się uznaniem ze względu na swoją kompleksowość i odpowiedzialność społeczną. Niemiecki system opieki społecznej obejmuje szereg różnorodnych form wsparcia, w tym świadczenia socjalne oraz specjalne dodatki dla osób w potrzebie. Dostępne są również specjalne świadczenia dla osób starszych, zapewniające opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową, czyli Pflegegeld.

opieka niemcy

2024 rok przyniósł liczne zmiany w sektorze opieki i służby zdrowia w Niemczech. Osoby potrzebujące opieki ambulatoryjnej i szpitalnej od tego roku będą otrzymywać ulgę finansową. Przeznaczono także więcej środków na ubezpieczenie zdrowotne i opiekę długoterminową, a wartości świadczeń rzeczowych w opiece ambulatoryjnej zostaną zwiększone o pięć procent.

Zgodnie z danymi Federalnego Ministerstwa Zdrowia od stycznia 2024 roku obowiązują następujące zmiany:

  • Roczne prawo do zasiłku opiekuńczego zamiast jednorazowego
  • Zaliczkowy budżet pomocowy dla osób wymagających opieki do 25 roku życia
  • Zwiększenie dodatków dla osób wymagających opieki w placówkach opieki stacjonarnej.
  • 5% zwiększenie wartości ambulatoryjnych świadczeń rzeczowych i zasiłku opiekuńczego.

Kto otrzymuje zasiłek na opiekę w Niemczech?

 

Zasiłek na opiekę w Niemczech jest wypłacany przez fundusz ubezpieczeń opiekuńczych bezpośrednio osobie wymagającej opieki, a nie tej, która opiekę sprawuje. Po zatwierdzeniu zasiłek opiekuńczy nalicza się z mocą wsteczną wraz z pierwszym przelewem z kasy opiekuńczej od dnia złożenia wniosku w poprzednim miesiącu.

Czy za opiekę zastępczą lub krótkoterminową przysługuje zasiłek opiekuńczy?

 

W ramach funduszy ubezpieczenia opieki długoterminowej w Niemczech wypłaca się połowę wcześniej otrzymanego zasiłku opiekuńczego przez cztery tygodnie w danym roku kalendarzowym, jeśli osoba wymagająca opieki korzysta z opieki krótkoterminowej (np. po pobycie w szpitalu) lub opieki zastępczej (podczas urlopu lub choroby członka rodziny zapewniającego opiekę).

Co to jest Pfleges? –  dofinansowanie do usług opieki w Niemczech

 

Finansowanie usług opieki w Niemczech opiera się głównie na Pflegeversicherung, czyli ubezpieczeniu opieki. Jest to rodzaj ubezpieczenia społecznego, które gwarantuje świadczenia w zakresie opieki długoterminowej dla osób wymagających pomocy w codziennych czynnościach. Oprócz tego istnieją także inne formy wsparcia finansowego dla rodzin opiekujących się osobami starszymi, takie jak różnorodne dotacje i zasiłki.

opieka osób starszych niemcy

Ogólne zasady i kryteria przydzielania Pflegegrad oraz wpływające na nie dofinansowanie określone są w § 15 Ustawy o ubezpieczeniu opieki zdrowotnej (SGB XI) w rozdziale dotyczącym „Ustalenia dotyczące stopnia potrzeb opiekuńczych, narzędzia oceny”. Na początek należy otrzymać zaświadczenie Pflegegrad (do 2017 roku określany jako Pflegestufe). Dana klasyfikacja ma na celu przypisanie osoby starszej do konkretnej grupy opiekuńczej. Mowa tu o określeniu zakresu, w jakim dana osoba potrzebuje wsparcia.

Proces ten rozpoczyna się od złożenia wniosku do Pflegekasse w miejscu zamieszkania. Następnie pracownik socjalny, nazywany Gutachter, przybywa do domu osoby starszej, aby przeprowadzić wywiad środowiskowy i podjąć decyzję odnośnie przyznania Pflegegrad.  Istnieje 5 stopni ograniczenia samodzielności osoby starszej, oznaczonych od 1 do 5, a osoby z grupy od 2 do 5 otrzymują zasiłek pieniężny, zamiast świadczeń rzeczowych.

Ile wynosi Pflegegeld?

 

Wysokość dofinansowania do opiekunki zależy od stopnia zależności osoby potrzebującej opieki oraz od rodzaju usług opieki, jakie są niezbędne. Istnieją różne kategorie Pflegegeld, które są przyznawane na podstawie oceny potrzeb osoby starszej.

opiekunka seniora niemcy

W 2024 roku dofinansowanie do opieki w Niemczech przedstawia się w następujący sposób:

  • Pflegegrad 1 – sześciomiesięczne uprawnienie do korzystania z usług doradztwa.
  • Pflegegrad 2 – 316 EUR.
  • Pflegegrad 3 – 545 EUR.
  • Pflegegrad 4 – 728 EUR.
  • Pflegegrad 5 – 901 EUR[1].

Co to jest Entlastungsbetrag?

 

Entlastungsbetrag to kwota ulgi w wysokości 125 euro miesięcznie jest przeznaczona na konkretny cel, która może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie określonych usług. Usługi te obejmują przede wszystkim opiekę i wsparcie w ramach usług opieki ambulatoryjnej.

Podsumowanie

 

Pflegegeld stanowi istotną formę wsparcia finansowego dla osób starszych w Niemczech, która sprawia, że opiekunki mogą zarobić więcej, dlatego, jeśli interesuje Cię ta droga kariery, koniecznie przejrzyj oferty pracy w opiece w Niemczech i zmień swoje życie już teraz.

[1] https://pflegemittelbox.de/pflegekosten/pflegegeld-2021-tabelle/?affid=13226&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkdzQieT9hAMVQ2eRBR2pUAwWEAAYASAAEgKJSfD_BwE